Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Közhasznúsági jelentés 2012

A „Tenkevölgye” Természetvédő és Sporthorgász egyesület

2012. évi

Közhasznúsági jelentése

 

1. Az Egyesület célja:

 

Az 1997. évi CLVII. Tv. 16 § C/8. 9. 14. 15. 21. pontjában meghatározott

 • Természetvédelmi
 • Környezetvédelmi
 • Sport
 • Közrend és Tűzvédelem
 • Ár- és belvízvédelem tevékenységet folytat.

 

 

Az Egyesület működési területén (gosztolai víztározó valamint belsősárdi kavicsbánya tavak és környéke)

 • infrastuktúra fejlesztése
 • elektromos hálózat, ivóvízvezetékek kiépítése, ezen belül az ökoturizmus kialakítása, rendezvények szervezése és lebonyolítása
 • működési területén tűz- és vagyonvédelem megszerzése, a közrend fenntartása, ár- és belvízvédelem megszervezése
 • sporthorgászat szervezése, irányítása és ellenőrzése
 • őshonos halfajok telepítése
 • természetvédelemmel és környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátását végezni

 

2. Számviteli beszámoló:

 

A mellékelt egyéb szervezetek beszámolója szerint.

3. Költségvetési támogatások felhasználása:

 

 • Egyesületünk 2012. évben költségvetési támogatásban nem részesült
 • Az SZJA 1%-ból nem volt bevétele Egyesületünknek

 

4. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások:

Pénzkészlet: 2012 elején: 1. 893. 906 Ft volt.

 

Bevételek alakulása:

- tagdíjbevételek:                               2. 480. 000,- Ft

- megváltási díjak:                                 162. 000,-  Ft

- kamatbevételek:                                      6.  820,- Ft

- vállalkozási bevételek:                   1.   099. 900,- Ft

- állami jegyek bevétele:                        198. 000,- Ft

                  Összesen:                          3. 946. 720,- Ft

 

Kiadások alakulása:

- hal beszerzésére:                                                                                   3. 418. 529,- Ft

- állami jegyek kiadásai:                                                                              198. 000,- Ft

- postaköltségek:                                                                                              1. 380,- Ft

- számlaköltségek:                                                                                         26. 673,- Ft

- irodaszer, nyomtatvány:                                                                              91. 595,- Ft

- költségtérítések:                                                                                           60. 065,- Ft

- gyógyszer:                                                                                                    18. 630,- Ft

- bérleti díj:                                                                                                   104. 500,- Ft

- Internet előfizetési díj:                                                                                 71. 552,- Ft

- versenydíjak:                                                                                              150. 000,- Ft

- étkeztetés:                                                                                                   105. 250,- Ft

- egyéb kiadások:

(benzin, mészhidrát táp, alkatrészek, javítás, koszorú)                                 110. 685,- Ft

- szemétszállítás:                                                                                             26. 035,- Ft

                                                      Összesen:                                              4. 382. 894,- Ft

 

Pénzmaradvány:1. 457. 732,- Ft.

 

Fenti kiadásokból 60. 065,- Ft költségtérítési belföldi kiküldetésre/ hal átvétele, értekezleten való megjelenés, F.V.M-nél történő megjelenések/ fizettük ki.

 

5. Cél szerinti juttatások:

Természetbeni juttatásként tagjaink ingyenesen horgászhattak az év folyamán.

A lakosság, illetve tagságunk és családtagjaink ingyen látogathatták rendezvényeinket.

 

6. Kapott támogatások 2011. évben:

 

Egyesületünk 2012. évben nem kapott támogatást.

 

7. Vezető tisztségviselő díjazása:

 

Egyesületünk vezető tisztségviselői társadalmi munkában, díjmentesen végzik egyesületünknél tevékenységüket.

Részükre csak a ténylegesen teljesített, belföldi kiküldetéskor igénybevett saját gépjármű költségeit térítjük.

 

8. 2012. év legfontosabb eseményei:

 • Éves Közgyűlésünket megtartottuk 2012. február 18.-án.
 • Az előírt bevallásokat, jelentéseket, kimutatásokat elkészítettük és megküldtük az illetékeseknek.
 • A Vezetőség havonta ülésezett, ahol az aktuális feladatokat és azok végrehajtását beszéltük meg.
 • A környezetvédelmi napokat folyamatosan az aktuális munkálatok szerint szerveztük, melyeken a tagság 379 napot teljesített, melyben nincs bent a Vezetőség tagjai által végzett munka.
 • A vizek minőségét folyamatosan ellenőriztük és a szükséges fertőtlenítést és gyógyszerezést elvégeztük.
 • Volt egy kisebb halpusztulás, melyet kivizsgáltattunk és a szükséges lépéseket megtettük.
 • Elkészítettük az új tavakra érvényes halgazdálkodási tervet, melyet jóváhagyott a megyei Kormányhivatal.
 • A meglévő pihenő és tűzrakhelyeket ellenőriztük és a szükséges javításokat elvégeztük.
 •  Haltelepítéseket az anyagi fedezetek megléte után elvégeztük, a halgazdálkodási tervnek megfelelően.
 • Törpeharcsák irtását folyamatosan végeztük.
 • Folyamatos volt az ellenőrzés a tavaknál, melyet a sok napijegyes horgász jelenléte még fontosabbá tett, mert a helyi és országos horgászrend nem azonos így voltak félreértések a horgászok részéről különösen kirívó szabálytalanságot nem tártunk fel.
 • Három alkalommal rendeztünk horgászversenyt, melyek időpontját a községek neves rendezvényéhez kapcsoltuk. Részvettünk 2 alakalommal Szlovéniában tartott versenyen és 2 alkalommal a Kerkaszentkirályi nemzetközi versenyen.
 • A Civil szervezetek rendezvényein képviseltettük az Egyesületünket.
 • Az iskolásoknak tartott tóparti rendezvények lebonyolításában részt vettünk.
 • A szeméttárolók és konténerek ürítését szükség szerint elvégeztük.
 • Hirdetésekben hívtuk fel a lakosság figyelmét rendezvényeinkre és a tavaknál kínálkozó szórakozási és pihenési lehetőségekre.
 • Az év folyamán igyekeztünk lehetőségeink minél jobb kihasználásával fenntartani működésünket és továbblépés alapjainak lerakását megteremteni!
 • Belsősárdi tavaknál kopjafát állítottunk az elhunyt horgászunk tiszteletére.

 

 

Lenti, 2013. február 16.

 

………………………….

Román Péter

Elnök

Felügyelő Bizottság egyetértésével

 

 

 

 

…………………………                ………………………….            …………………